0941479988

Thông Tin Chuyển Nhượng

Các Căn Đông Nam

Căn 01 tầng 10

Giá gốc: 1.888.546.850
Giá bán: 1.884.209.635
Chiết khấu: 34,337,215
Chênh & phí: 30.000.000
S: 74.3m2
Phòng ngủ: 2
Vệ sinh: 2

Căn 02 Tầng 10

Giá gốc: 1,197,870,700
Giá bán: 1,201,091,233
Chiết khấu: 21,779,467
Chênh & phí: 25,000,000
S: 56.53 m2
Phòng ngủ: 2
Vệ sinh: 1

Căn 07 Tầng 15

Giá gốc: 1,736,686,845
Giá bán: 1,730,110,721
Chiết khấu: 31,576,124
Chênh & phí: 25,000,000
S: 71.21 m2
Phòng ngủ: 2
Vệ sinh: 2

Căn 02 Tầng 37

Giá gốc: 1,402,430,158
Giá bán: 25,498,730
Chiết khấu: 31,576,124
Chênh & phí: 25,000,000
S: 56.53m2
Phòng ngủ: 2
Vệ sinh: 1

Các Căn Tây Bắc

Căn 08 Tầng 15

Giá gốc: 1.300.443.141
Giá bán: 1.266.002.422
Chiết khấu: 22,981,526
Chênh & phí: 25,000,000
S: 56.53m2
Phòng ngủ: 2
Vệ sinh: 1

Căn 20 Tầng 16

Giá gốc: 1.066.807.997
Giá bán: 1.072.411.488
Chiết khấu: 19,396,509
Chênh & phí: 25,000,000
S: 55.14m2
Phòng ngủ: 2
Vệ sinh: 1

Căn 08 Tầng 18

Giá gốc: 1.291.253.530
Giá bán: 1.292.776.193
Chiết khấu: 23,477,337
Chênh & phí: 25,000,000
S: 56.53m2
Phòng ngủ: 2
Vệ sinh: 1

Căn 16 Tầng 19

Giá gốc: 1.093.228.596
Giá bán: 1.098.351.712
Chiết khấu: 20,039,859
Chênh & phí: 25,000,000
S: 55.14m2
Phòng ngủ: 2
Vệ sinh: 1

Bản Quyền Thuộc Về Công Ty Bất Động Sản Villaland
Napoleon Castle Nha Trang