0984699988

Thông Tin Chuyển Nhượng

Các Căn Đông Nam

Căn 08 tầng 08

Giá gốc: 1,165,620,335
Giá bán: 1,169,427,238
Chiết khấu: 21,193,097
Chênh & phí: 25,000,000
S: 56,53m2
Phòng ngủ: 2
Vệ sinh: 1

Căn 02 Tầng 10

Giá gốc: 1,197,870,700
Giá bán: 1,201,091,233
Chiết khấu: 21,779,467
Chênh & phí: 25,000,000
S: 56.53 m2
Phòng ngủ: 2
Vệ sinh: 1

Căn 08 Tầng 10

Giá gốc: 1,197,870,700
Giá bán: 1,202,091,233
Chiết khấu: 21,779,467
Chênh & phí: 25,000,000
S: 56.53 m2
Phòng ngủ: 2
Vệ sinh: 1

Căn 08 Tầng 15

Giá gốc: 1,263,983,948
Giá bán: 1,266,002,422
Chiết khấu: 22,981,526
Chênh & phí: 25,000,000
S: 56.53m2
Phòng ngủ: 2
Vệ sinh: 1

Căn 08 tầng 18

Giá gốc: 1,291,253,530
Giá bán: 1,292,776,193
Chiết khấu: 23,477,337 Chênh & phí: 25,000,000
S: 56.53 m2
Phòng ngủ: 2
Vệ sinh: 1

Căn 08 Tầng 26

Giá gốc: 1,336,086,550
Giá bán: 1,336,794,067
Chiết khấu: 24,292,483 Chênh & phí: 25,000,000
S: 56.53 m2
Phòng ngủ: 2
Vệ sinh: 1

Căn 02 Tầng 37

Giá gốc: 1,402,430,158
Giá bán: 1,401,931,428
Chiết khấu: 25,498,730 Chênh & phí: 25,000,000
S: 56.53 m2
Phòng ngủ: 2
Vệ sinh: 1

Căn 05 Tầng 37

Giá gốc: 1,402,430,158
Giá bán: 1,401,931,428
Chiết khấu: 25,498,730 Chênh & phí: 25,000,000
S: 56.53m2
Phòng ngủ: 2
Vệ sinh: 1

Bản Quyền Thuộc Về Công Ty Bất Động Sản Villaland
Napoleon Castle Nha Trang