Khu Đông Nam

Thông Tin Chuyển Nhượng Các Căn Đông Nam Căn 08 tầng 08 Giá gốc: 1,165,620,335 Giá bán: 1,169,427,238 Chiết khấu: 21,193,097 Chênh & phí: 25,000,000 S: 56,53m2 Phòng ngủ: 2 Vệ sinh: 1 XEM ẢNH Căn 02 Tầng 10 Giá gốc: 1,197,870,700 Giá bán: 1,201,091,233 Chiết khấu: 21,779,467 Chênh & phí: 25,000,000 S: 56.53 m2 … Continue reading Khu Đông Nam