0984699988

Thông Tin Chuyển Nhượng

Các Căn Tây Bắc

Căn 21 Tầng 04

Giá gốc: 930,980,480
Giá bán: 939,053,562
Chiết khấu: 16,926,918
Chênh & phí: 25,000,000
S: 55.14m2
Phòng ngủ: 2
Vệ sinh: 1

Căn 16 Tầng 26

Giá gốc: 1,136,959,230
Giá bán: 1,141,287,244
Chiết khấu: 20,671,986
Chênh & phí: 25,000,000
S: 55.14m2
Phòng ngủ: 2
Vệ sinh: 1

Căn 16 Tầng 08

Giá gốc: 970,684,560
Giá bán: 978,035,750
Chiết khấu: 17,648,810
Chênh & phí: 25,000,000
S: 55.14 m2
Phòng ngủ: 2
Vệ sinh: 1

Căn 15 Tầng 16

Giá gốc: 1,066,629,539
Giá bán: 1,072,236,275
Chiết khấu: 19,393,264
Chênh & phí: 25,000,000
S: 55.14m2
Phòng ngủ: 2
Vệ sinh: 1

Căn 20 Tầng 16

Giá gốc: 1,066,807,997
Giá bán: 1,072,411,488
Chiết khấu: 19,396,509 Chênh & phí: 25,000,000
S: 55.14 m2
Phòng ngủ: 2
Vệ sinh: 1

Căn 20 Tầng 18

Giá gốc: 1,084,306,709
Giá bán: 1,089,592,042
Chiết khấu: 19,714,667 Chênh & phí: 25,000,000
S: 55.14m2
Phòng ngủ: 2
Vệ sinh: 1

Căn 16 Tầng 17

Giá gốc: 1,084,542,893
Giá bán: 1,089,823,931
Chiết khấu: 19,718,962 Chênh & phí: 25,000,000
S: 55.14m2
Phòng ngủ: 2
Vệ sinh: 1

Căn 21 Tầng 17

Giá gốc: 1,084,542,893
Giá bán: 1,089,823,931
Chiết khấu: 19,718,962 Chênh & phí: 25,000,000
S: 55.14 m2
Phòng ngủ: 2
Vệ sinh: 1

Bản Quyền Thuộc Về Công Ty Bất Động Sản Villaland
Napoleon Castle Nha Trang