Khu Tây Bắc

Thông Tin Chuyển Nhượng Các Căn Tây Bắc Căn 21 Tầng 04 Giá gốc: 930,980,480 Giá bán: 939,053,562 Chiết khấu: 16,926,918 Chênh & phí: 25,000,000 S: 55.14m2 Phòng ngủ: 2 Vệ sinh: 1 XEM ẢNH Căn 16 Tầng 26 Giá gốc: 1,136,959,230 Giá bán: 1,141,287,244 Chiết khấu: 20,671,986 Chênh & phí: 25,000,000 S: 55.14m2 Phòng … Continue reading Khu Tây Bắc